בדיקת אא”ג וזיהומי אוזניים

איך לבדוק אוזניים? אוטיטיס מדיה ואוטיטיס אקסטרנה. אילו טיפות אוזניים קיימות ומתי להשתמש בהן? כל התשובות

במה הקטע עם אא"ג וזיהומי אוזניים

:מגישות

ד"ר אנה ברמלי

ד"ר נועה זיו

 

Share | Download

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App